เบต้ากลูแคน_ป้องกันหวัด.png
flag_germany.png

IMPORTED PREMIUM INGREDIENTS
THE NO.1 BETAGLUCAN FROM GERMANY

COLDS AWAY!

เสือเบต้า.png

HEALTHY
IMMUNE 
SYSTEM!

  Natural Orange Flavouring 

The first Beta Glucan syrup, perfect for kids! 

INSIDE OUR BETA GLUCAN+ 

Thoughtfully created formula, premium selected nutrients together in one bottle.

shield-icon.png

S. Cerevisiae Beta-Glucan
 

 • Effective in supporting and activating the immune system

 • Help combat allergies and aids the respiratory system

 • Combats and aids prevention of flu and H1N1

Orange Juice Concentrate

 

 • Concentrated Vitamin C extract 

 • ALL NATURAL orange juice, no preservatives and additives

 • Natural fibres, aids normal bowel movements and digestion for children

orange-icon.png
cherry-icon.png

Acerola Cherry Extract
 

 • High in Natural Vitamin C COMPLEX, which absorbs better than normal Vitamin C

 • Enhances T-Cells activity for your immune system

 • Stimulates the immune system constantly

 • Aids healthy digestion for children

 • Protects and prevents your child from infections and diseases

Directions for use: 1-2 tablespoons per day. It is recommended to take at least 2 tablespoons daily for children with persistent allergies or allergy symptoms.

Resources: 

 • Di Luzio NR. Immunopharmacology of glucan : A broad spectrum enhancer of host defence mechanisms. Trends in Pharmacological Sciences. 

 • Vetvicka et al. Orally administered beta-D-glucan Phycarine stimulates both humeral and cellular immunity. Int. J. Biol. Macromol. 40: 291-298. 

 • Stier et al. Immune-modulatory effects of dietary yeast beta glucan. Nutrition Journal 2014, 13:38,
  http://www.nutritionj.com/content/13/1/38 

 • หนังสือ เบต้ากลูแคน เสริมภูมิคุ้มกัน ความจริงที่ต้องรู้ รวบรวมจากผลการวิจัยทั่วโลก ดร. วิทยา กดุมภะ มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด (Harvard University)